HÄLYTYSOSASTO

Hämeenlinnan VPK perustettiin vuonna 1873 huolehtimaan kaupungin palonsammutustoiminnasta.Tämä on luonnollisesti vielä tänäkin päivänä palokuntamme tärkein tehtävä.

Tätä tehtävää varten on palokunnassa hälytysosasto, joka sammutussopimuksen perusteella osallistuu hälytyksen saadessaan Hämeenlinnan ja sen ympäristökuntien sammutus- ja pelastustoimintaan. VPK:mme on yksi Hämeenlinnassa vakinaisen palokunnan lisäksi toimivista sopimuspalokunnista.

VPK:n sammutussopimuksen mukaan ensimmäisen yksikön tulee olla toimintavalmiina 10 minuutin kuluttua hälytyksestä vahvuudella 1+3 miestä.

Sammutussopimuksen täyttämistä varten hälytysosastolla on käytössään varsin nykyaikaiset yksiköt, jotka on varustettu eri hälytystehtäviä varten monipuolisella kalustolla. Yksikkömme ovat sammutusauto KH431, jälkivahingontorjunta-auto KH4396 sekä miehistö auto KH437.

KH431:n kattava kalusto sisältää mm. raivaus-sammutus- ja tikaskalustoa, hydrauliset pelastusvälineet, vaahtosammutuskalustoa, metsurivarusteet,  sekä ensivastevälineistöä. Autossa on luonnollisesti myös 3 000 litran vesisäiliö ja peräpumppu.

KH4396:n kalusto sisältää vahingontorjuntatehtäviä silmälläpitäen mm. vesi-imureita, uppopumpun, aggregaatin, suojakemikaaleja, suojamuovia, imeytysaineita, kumilastoja, ilmankuivaimia ja savutuulettimen.

Lisää yksiköistämme kalusto-osassa.

Päästäkseen mukaan sammutustoimintaan on jokaisen hälytysosaston jäsenen hyväksytysti suoritettava sammutustyökurssi. Tämän jälkeen lisäpätevyyttä haetaan mm. savusukellus-, pelastustyön-, vaarallisten aineiden -, öljyvahingontorjunta- ja ensivastekursseilta. Lisäksi osa jäsenistöstä suorittaa yksikönjohtajan pätevyyteen oikeuttavan yksikönjohtajakurssin. Ylläpitääkseen hälytysvalmiutta hälytysosasto harjoittelee säännöllisesti viikkoharjoituksissaan erilaisten tilanteiden varalle.

Nykyaikaisen palokunnan toiminta ei sisällä pelkästään sammutustoimintaa, vaan myös savusukellusta, liikenneonnettomuuksien pelastustoimintaa sekä ensivastetoimintaa. Näitä tehtäviä varten palokuntaamme on hankittu normaalien sammutus- ja pelastusvälineiden (vas.) lisäksi mm. hydrauliset pelastusvälineet (kesk.) sekä kattava ensivastevälineistö(oik.).

Hälytysosasto suorittaa myö tehtäviä, jotka vaativat palokunnan erikoiskalustoa ja taitoja. Tällaisia ovat mm. turva- ja ensiapupäivystykset, tulityövartioinnit sekä alkusammutuskoulutukset. Vuosittain huolehdimme osaltamme esim. rata-autoilun SM-kilpailujen turvallisuudesta Hämeenlinnassa. Sekä lukuisissa rallipäivystyksissä ympäri suomea.

onko

Hälytysosasto«

Galleria

Haluatko mukaan
toimintaan ?

Mikäli sinulla on kiinnostusta palokunta toimintaan, ota yhteyttä siihen osastoon, mihin haluaisit mukaan.

Ota yhteyttä

OsoitePalokunnankatu 18, Hämeenlinna
Puh. 040 5504 425
E-mail:info@hameenlinnanvpk.fi