Nelli Kemppainen

Syntymävuosi: 1995
Koulutustaso: Nuorempi sammutusmies
Siviiliammatti: Ensihoitaja perustaso

Miten päädyit mukaan Hämeenlinnan VPK:n toimintaan?

Huomasin Facebookissa Hämeenlinnan VPK:n päivityksen, jossa haettiin osallistujia perehdytyskurssille. Pohdin, olisiko palokuntatoiminta minulle mieleinen harrastus ja pärjäisinkö naisena fyysistä voimaa ja kestävyyttä vaativissa tehtävissä. Lisäksi olin aikaisemmin mieltänyt palokuntatoiminnan miesten jutuksi, enkä tiennyt, kuinka oikein sopeutuisin joukkoon. Tartuin kuitenkin rohkeasti härkää sarvista ja osallistuin perehdytyskurssille. Pian huomasin, että olin tykästynyt toimintaan toden teolla ja ymmärsin sen antavan paljon oppia myös siviiliammatissani toimimiselle. Nyt olen ollut Hämeenlinnan VPK:ssa 2,5 vuotta, josta vuoden olen toiminut mukana hälytystehtävillä. Olen käynyt sammutustyön kurssin ja suunnittelen tulevaisuudessa osallistumista savusukelluskurssille.

Mikä palokunnassa kiehtoo?

Palokunnassa kiehtoo erityisesti tekemisen meininki, yhteisöllisyys, uuden oppiminen ja toiminnan fyysisyys. Palo- ja pelastustoimintaan liittyy vahvasti erilaisten työkalujen ja -koneiden käyttö, joista minulla ei ennen palokuntaan liittymistä ollut minkäänlaista kokemusta. Nyt koen, että koulutusten myötä olen saanut runsaasti varmuutta niiden käyttöön ja osaan tarvittaessa käyttää niitä palokuntatoiminnan ulkopuolellakin. Yhteisöllisyys näkyy palokunnassa niin viikkoharjoituksissa, hälytystehtävillä kuin muissakin yhteisissä tapahtumissa. Puhallamme yhteen hiileen, toimimme yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan ja autamme toisiamme niin palokuntaan liittyvissä, kuin siviiliasioissakin. Yhteisöllisyyttä kuvaa hyvin myös se, että palokunnassa olemme kuin yhtä suurta perhettä.

Mikä toiminnassa on parasta?

Hämeenlinnan VPK:n viikkoharjoitukset pidetään kerran viikossa, jolloin harjoitellaan ennalta sovittuja ja usein ajankohtaisia asioita. Harjoituksissa kerrataan vanhaa ja opitaan uutta. Välillä harjoituksiin suunnitellaan jokin suurempi tapahtumasarja, eli toimintaharjoitus, jossa harjoitellaan opittujen asioiden soveltamista ja yhdistelemistä käytäntöön. Mielestäni palokuntatoiminnassa parasta ovat viikkoharjoitukset, koska niissä saan haastaa itseäni ja oppia uutta. Lisäksi otan harjoitukset usein urheilun kannalta, jos tiedossa on jotakin fyysisesti kuormittavaa toimintaa. Lähden myös mielelläni hälytystehtäville, koska siellä saan auttaa ja tuoda oppimani asiat käytäntöön toisten hyväksi.

Oletko saanut palokunnasta oppia siviiliin?

Olen saanut palokunnasta jo tähän mennessä erittäin paljon oppia. Meillä on taitavia ja osaavia kouluttajia, jotka jaksavat rauhallisesti opettaa ja kerrata kulloinkin harjoiteltavia asioita. He ymmärtävät hyvin, että joukossa on enemmän ja vähemmän kokemusta omaavia henkilöitä, joten asioita harjoitellaan jokaisen oman osaamistason mukaisesti. Olen oppinut palokunnassa runsaasti erilaisia kädentaitoja, kuten solmujen tekoa ja työkalujen käsittelyä sekä yhteistyötaitoja. Siviiliammatissani hyödyn siitä, että olen oppinut tuntemaan eri pelastustoimintaan osallistuvat tahot, pelastusyksiköiden käyttötarkoitukset ja niiden kaluston sekä eri yksiköille kuuluvat tehtävät hälytystehtävillä.

Kenelle suosittelisit toimintaa?
Palokuntatoiminta sopii kaikille, jotka kokevat olevansa kiinnostuneita toiminnasta. Toiminta tarjoaa runsaasti oppia ja haasteita, mutta myös rentoa yhdessäoloa.