Naisosasto

Hämenlinnan VPK:n naisosasto on toiminut jo vuodesta 1888 yhtäjaksoisesti VPK:n toiminnassa mukana.

Palokuntanaistyö on monipuolista, turvallisuutta edistävää vapaaehtoistoimintaa.

Palokuntanaistyön tarkoituksena on tukea palokuntien toimintaa, herättää ja edistää jäsenten myönteistä suhtautumista palontorjuntaan ja yleiseen turvallisuuteen liittyvää tietoutta kansalaisille. Palokuntanaistyön tarkoituksena on myös antaa palokuntanaisille tietopuolista ja käytännöllistä pelastusalan opetusta ja harjoitusta, jotta he pystyvät toimimaan turvallisesti palokuntatoiminnassa, kasvamaan tehtävässään sekä kehittämään ja toteuttamaan itseään siinä.

Seniorileidit on naisosastoon kuuluva ryhmä, joka koostuu varttuneemmista naisosaston jäsenistä jotka ovat jo jääneet pois työelämästä. Heillä on omia rauhallisempia palokuntanaistyötä edistäviä kokoontumisia, keskusteluja ja omiin taitoihin liittyvää toimintaa. He tutustuvat ympäristönsä turvallisuus asioihin ja siihen miten estetään kotiympäristön vaaran paikkoja.

Palokuntanaistyö on tunnettu ja tärkeä osa palokunnan aktiivista, laadukasta ja monipuolista vapaaehtoistoimintaa: Palokuntanaiset lisäävät lähiympäristönsä turvallisuutta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Palokuntanaiset suorittavat sopimuspalokunta velvoitetta Hämeenlinnan VPK ry:n kautta Kanta-Hämen pelastuslaitokselle hälytysmuonituksena.

Tuemme nuoriso-osaston toimintaa, lisäksi osallistumme palokuntanuorten leireille erilaisissa toimihenkilö tehtävissä kuten kanttiinissa, keittiössä ja toimistossa. Osallistumme alueelliseen, liitto ja valtakunnalliseen palokuntalaistoimintaan ja koulutuksiin sekä seminaareihin ja foorumeihin.