Nuoriso-osasto

Vuonna 1957 perustettu Hämeenlinnan VPK:n nuoriso-osasto tarjoaa nuorille
harrastuksen, jossa kohtaavat paloalan nuorisokoulutus ja mukava yhdessäolo.
Palokuntanuorisotyön tavoitteena on antaa nuorille valmiuksia ja taitoja toimia arkielämän
yllättävissä tilanteissa.

Nuoriso-osasto kokoontuu normaaleihin viikkoharjoituksiin koulujen työaikoina
Palokunnantalolle maanantaisin kello 18:00-20:00. Koulutus nuorilla painottuu paloalan
perustietojen ja -taitojen kehittämiseen nousujohteisesti. Harjoittelemme hyödyllisiä
kansalaistaitoja kuten ensiapua, alkusammutusta ja avun hälyttämistä. Lisäksi teemme
tutustumiskäyntejä, urheilemme ja kilpailemme. Muuta toimintaa ja kohokohtia on yhteiset
leirit ja kilpailut muiden palokuntien palokuntanuorten kanssa.

Nuoriso-osaston ikärakenne koostuu 8-16 vuotiaista tytöistä ja pojista. Nuoremmille ja
vanhemmille nuorille pyrimme harjoituksen aiheen huomioiden pitämään kullekin
ikäryhmälle soveltuvat harjoitukset. Vanhemman pään nuorten koulutus valmistaa heitä
hälytysosastoon siirtymiseen.

Osaston kouluttajina ja ohjaajina toimivat Hämeenlinnan VPK:n omat kouluttajat, jotka suurimmaksi osaksi ovat itsekin lähtöisin palokuntanuorista.
Toiminta on pyritty pitämään maksuttomana ja nuori saa käyttöönsä henkilökohtaiset
suojavarusteet. Jos olet kiinnostunut nuoriso-osaston toiminnasta, ota yhteyttä nuoriso-osaston johtajaan.

Nuoriso-osastomme lukuina

20
Nuoria yhteensä
16
Poikia
4
Tyttöjä

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Mitä tarvitsen palokunta harrastuksessa?

Harjoituksissa reipasta ja iloista mieltä. Harjoitusasun saa käyttöön palokunnasta.

Säilytetäänkö harjoituksien välissä harjoitusasua kotona?

Nuorilla on asemalla omat kaapit, joissa harjoitusasuja säilytetään harjoituskertojen välissä. Harjoitusten aikana kaapissa säilytetään omia ulkovaatteita.

Mitä palokuntanuorten leireillä tehdään?

Yhdessäolon ja leirielämän lisäksi viikon pituisella kesäleirillä nuoret suorittavat jonkun palokuntanuorten koulutusjärjestelmän kurssin. Syksyllä viikonlopun pituisella leirillä opetellaan koulutusteeman mukaisia asioita.

Kuinka voin liittyä nuoriso-osastoon?

Harrastuksen voi hyvin aloittaa kesken harjoituskaudenkin saapumalla maanantaina ennen kello 18.00 Palokunnantalolle. Nuoriso-osaston johtajalta on hyvä kuitenkin ennakkoon tiedustella esimerkiksi sähköpostilla mahtuuko mukaan. Näin osaamme myös varautua uuteen jäseneen.